THÔNG BÁO Lịch kiểm kê tài sản năm 2019

09 tháng 03, 2020

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-ĐHĐL ngày 10 tháng 01 năm 2020 về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2019; Thực hiện Thông báo số 204/TB-ĐHĐL ngày 02 tháng 03 năm 2020 của Phòng Cơ sở Vật chất về kế hoạch kiểm kê tài sản năm 2019

THÔNG BÁO LẬP KẾ HOẠCH MUA SẮM SỮA CHỮA TRANG THIẾT BỊ LÀM VIỆC NĂM 2020 ( LẦN 2)

28 tháng 02, 2020

Nhằm chuẩn bị công tác lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa trang thiết bị làm việc phục vụ công tác cho toàn trường năm 2020. Phòng Cơ sở vật chất thông báo và đề nghị các đơn vị tổng hợp nhu cầu mua sắm, sửa chữa trang thiết bị làm việc gửi về Phòng CSVC để tổng hợp, lập kế hoạch và triển khai các thủ tục mua sắm theo quy định. Nhu cầu mua sắm xin gửi bằng văn bản và email cho Phòng Cơ sở vật chất trước ngày 03/03/2020.

Thông báo kế hoạch kiểm kê tài sản năm 2015

17 tháng 10, 2015

Căn cứ Quyết định số        /QĐ-ĐHĐL/CSVC ngày 15 tháng 10 năm 2015 về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2015; Nay, Phòng Cơ sở Vật chất xin thông báo nội dung và kế hoạch kiểm kê tài sản năm 2015 như sau:
Top